MEGHÍVÓ

A Tenisz Szabadidő Sport Klub ezúton meghívja Önt a

2019. október 18-án, pénteken 17.00 órakor megtartandó

RENDKÍVÜLI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSRE

 Napirend:

1.   6 fő vezető tisztségviselő választás

2.   3 fő felügyelőbizottsági tag választás

A közgyűlés helyszíne:

Tenisz Szabadidő Sport Klub klubháza
5700 Gyula, Zrínyi tér 2.

 A tisztségviselő választásra azért van szükség, mert az 5 évre szóló mandátumuk lejárt.

Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlést 2019. október 18-án 17.30 órakor tartjuk. A megismételt közgyűlés a fent meghirdetett napirendi pontok kérdésében a szavazatok számától függetlenül határozatképes.

Gyula, 2019. október 6.

Vincze Béla sk
klub elnök